Privacy verklaring

 

Privacy is voor Galerie Jan Kooistra van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring vertel ik graag wat Galerie Jan Kooistra allemaal doet met de informatie m.b.t. exposities, kunstprojecten, aangekocht werk , cursussen, lezingen, medewerkers van Galerie Jan Kooistra, perslijsten en zakelijke contacten.

Doeleinden van de gegevensverwerking:
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot verschillende zakelijke facetten (zoals facturen, offertes, contracten en nieuwsberichten)

1. Kunstprojecten en schilderijen:
een overzicht van kopers, relaties en hun gegevens teneinde in zicht te houden van de plaats waar mijn werken zich bevinden om bij een overzichtsexpositie te kunnen beschikken over de verkochte collectie.
2. Cursussen en lezingen:
Een overzicht van cursisten die in het verleden lessen hebben gekregen, zodat deze te allen tijde indien gewenst weer kunnen worden benaderd om mee te participeren of speciale voordelen genieten zoals kortingen en/of uitnodigingen. Ook gegevens van organisaties en leden hiervan die indertijd zijn of nog zullen worden benaderd i.v.m. exposities, lezingen e.d.
Wij zullen jouw persoonsgegevens (dit betreft alle onderstaande categorieën) niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven ingeval dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of wij indien dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Het bestand met de gegevens wordt exclusief bewaard in de eigen administratie van Atelier Jan Kooistra.

Indien er geen prijs op wordt gesteld dat er nog contact wordt opgenomen op welke wijze dan ook, dan zullen alle gegevens definitief uit het bestand verdwijnen.

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze verklaring genoemde doeleinden t.w.:

Ten behoeve van cursussen en verkopen via de webshop, vragen wij toestemming van medewerkers om de gegevens te bewaren/te archiveren m.b.t.:

• NAW-gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekening, indien nodig
• Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via het contactformulier, sociale media.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming. Indien het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van een opdrachtgever van Atelier Jan Kooistra zal altijd uitgebreid toestemming aan u worden gevraagd.
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd contact met mij opnemen via het contactformulier van mijn website www.jan-kooistra.nl

Dokkum, 15 september 2018

Jan Kooistra