Menu Sluiten

Alle 9 resultaten worden getoond

 • 375.00600.00

  Jesaja 7:14 woorden uit het oude testament: Zijn naam zal zijn : Immanuel” “God zij met ons” de nog ongeboren Jezus komt het licht brengen in een…

 • 375.00600.00

  Lucas 2:7 de geboorte van Jezus en zij baarde haar eerstgeboren Zoon… waar Jezus is is het licht !   Er boven de ster uit openbaringen…

 • 375.00600.00

  De doop van Jezus in de Jordaan… En zie: Deze is mijn Zoon, Mijn Geliefde, in de welke ik een welbehagen heb…     De…

 • 375.00600.00

  Johannes 19:17 Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws”Golgotha”…. ergens gloort nog het licht , maar langzaam wordt het donker………

 • 375.00600.00

  Mattheus 27:45 de kruisiging Van twaalf tot drie uur hing er een dichte duisternis over het hele land. En Jezus riep met grote stem: Eli…

 • 375.00600.00

  De Opstanding en dan zien ze daar die engel, zijn kleding wit als sneeuw, die tot hen spreekt en zegt: Zijt niet zo verbaasd! Ge…

 • 375.00600.00

  Lucas 24:50 Toen nam Jezus hen mee naar Bethanie. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed werd Hij opgenomen in…

 • 375.00600.00

  Pinksteren ! een oranje ,vurig schilderij ! uit de handen van God een gouden schaal , en uit die schaal de uitstorting van de Heilige…

 • 375.00600.00

  De wederkomst Mattheus 24:30 Marcus 13-24,24 rechts: de zon zal verduisterd worden, en sterren zullen van de hemel vallen het geschal van zee en golven..…