De Schepping

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
de aarde was woest en leeg en duisternis was op de oervloed
en de Geest van God zweefde op het water
Dan zegt God:”er zij licht………
 • de Geest van God zweeft op het water en God zegt: Er zij licht !
  de Geest van God zweeft op het water en God zegt: Er zij licht !
  In dit schilderij gebruikte ik zand: Zand van Friesche oorsprong en zand uit Nieuw Zeeland....het zwart verdwijnt en keert nooit meer terug.... tís avond geweest en morgen geweest, de eerste dag...
 • Dan zegt God: kome er een gewelf in het water
  Dan zegt God: kome er een gewelf in het water
  God maakt niet iets nieuws, maar deelt iets in tweeen. In het hebreews is scheppen en scheiden het zelfde woord. God heeft de dampkring ingericht. Het uitspansel met scheiding tussen de onderste en de bovenste wateren. en door de wolken schijnt het Goddelijke licht....
 • de derde dag
  de derde dag
  Op die dag scheid God het droge en de wateren. Er ontstaan rivieren, beken, meren en zeeen.stukken land komen tevoorschijn en God schept gras en vruchtbare bomen. het eerst groen op aarde ! vanaf de aarde kijk je naar een nu groene aardbol. Vooraan de varens,de braamstruiken en duizenden stippeltjes die het zaad verbeelden.... en door de bomen schijnt het Goddelijke licht !
 • God schiep de Zon, de maan en de sterren...
  God schiep de Zon, de maan en de sterren...
  vanuit de kleuren van het heelal wordt de zon geboren, de maan links boven en de duizenden stippels zijn de miljoenen manen, sterren en planeten.... Nu gaat het niet over de aarde maar over het heelal. ik wilde iets in dit schilderij uit de ruimte gaan gebruiken. Ik heb er chondriet ingestrooid.... een soort meteoriet.. zo vanuit de ruimte op aarde gevallen.. onder in het schilderij kun je het zien....
 • de vissen en de vogels
  de vissen en de vogels
  De wereld is prachtig geworden ! Alles is gereed om mens en dier een plek te geven ! Want wat is het stil op aarde... er is nog geen vogel die zingt en in de wateren is geen leven.... tot God de vogels en de vissen schiep op de vijfde dag! Het “gewremel “in de zee ! Vogels die vanuit een Goddelijk licht naar de aarde gaan, die nu blauw kleurt als symbool voor lucht en water. en zo klinkt door de wereld voor het eerst een koor van vogelgezang en leeft de zee ! en zo zal de volgende morgen bij het opkomen van de zon voor het eerst een merel een loflied zingen voor zijn Schepper !
 • de mens en de landdieren
  de mens en de landdieren
  God schiep de mens: een roodbloedige genomen uit bloedrode aarde (naardense bijbel)een rood schilderij..vlammend cadmium rood en oranje .gloedvolle kleuren voor de zesde dag! de mens als kroon op de schepping en z’n handen vol aanbidding opgeheven naar z’n Schepper ! de dieren erbij, de olifant, de rinocheros,de wisent, en de snelle ree,ook weer in de kleuren van de aarde. De mens met de leeuw en het lam in een harmonie zoals God het bedoelde. Mens en dier die gelukkig mogen zijn in een harmonie zoals God het bedoelde Een wereld van schoonheid en louter geluk......
 • de rustdag
  de rustdag
  voltooid worden de hemelen en de aarde! Hij houdt sabbath op die dag en zegent en heiligt die.. wit als achtergrond ,in tegenstelling met het zwart van het eerste schilderij. rechts de kleuren van alle schilderijen: de kleuren van de regenboog als teken van Gods trouw de gloed van de opkomende zon , en daarin de witte duif... de witte duif die op Jezus neerdaalde toen Hij gedoopt werd in de Jordaan Onderin het schilderij ziet U de sporen van water ,veroorzaakt door water meegenomen uit Israel, uit de rivier De Jordaan de witte duif uit het oerbegin, Gods geest zweefde op het water..... God schept alles door Zijn Geest Het is die Geest die zweeft boven alles wat Hij schiep, en ziet dat het zeer goed is...... Het ruime hemelrond, verteld met blijde mond’ Gods eer en heerlijkheid Het heldre lucht en zwerk, verkondigen Zijn werk ]en prijzen Zijn beleid.... alles wat adem heeft, love den Here !