Menu Sluiten

De Schepping

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
de aarde was woest en leeg en duisternis was op de oervloed
en de Geest van God zweefde op het water
Dan zegt God:”er zij licht………

 

Dag 1
Dag 1

de Geest van God zweeft op het water en
God zegt: Er zij licht !

In dit schilderij gebruikte ik zand:
Zand van Friesche oorsprong en
zand uit Nieuw Zeeland....
het zwart verdwijnt en keert
nooit meer terug....
tís avond geweest en morgen geweest,
de eerste dag...

Dag 1
Dag 2

Dag 2

Dan zegt God: kome er een gewelf in het water

God maakt niet iets nieuws, maar deelt iets in tweeen.
In het hebreews is scheppen en scheiden het zelfde woord.
God heeft de dampkring ingericht. Het uitspansel met scheiding
tussen de onderste en de bovenste wateren.
en door de wolken schijnt het Goddelijke licht....

Dag 2
De derde dag
Dag 3

Op die dag scheid God het droge en de wateren.
Er ontstaan rivieren, beken, meren en zeeen.
stukken land komen tevoorschijn en God schept
gras en vruchtbare bomen.
het eerst groen op aarde !
vanaf de aarde kijk je naar een nu groene aardbol.
Vooraan de varens,de braamstruiken en duizenden
stippeltjes die het zaad verbeelden....
en door de bomen schijnt het Goddelijke licht !

De derde dag
034 HR Dag 4001
Dag 4

God schiep de Zon, de maan en de sterren...

vanuit de kleuren van het heelal wordt de zon geboren,
de maan links boven en de duizenden stippels zijn de
miljoenen manen, sterren en planeten....
Nu gaat het niet over de aarde maar over het heelal.
Ik wilde iets in dit schilderij uit de ruimte gaan gebruiken.
Ik heb er chondriet ingestrooid.... een soort meteoriet..
zo vanuit de ruimte op aarde gevallen..
onder in het schilderij kun je het zien....

034 HR Dag 4001
035 HR Dag 5001
Dag 5

de vissen en de vogels

De wereld is prachtig geworden !
Alles is gereed om mens en dier een plek te geven !
Want wat is het stil op aarde...
er is nog geen vogel die zingt en in de wateren is geen leven....
tot God de vogels en de vissen schiep op de vijfde dag!
Het “gewremel “in de zee !
Vogels die vanuit een Goddelijk licht naar de aarde gaan,
die nu blauw kleurt als symbool voor lucht en water.
en zo klinkt door de wereld voor het eerst een koor van
vogelgezang en leeft de zee !
en zo zal de volgende morgen bij het opkomen van de zon
voor het eerst een merel een loflied zingen voor zijn Schepper !

035 HR Dag 5001
036 HR Dag 6001
Dag 6

de mens en de landdieren

God schiep de mens: een roodbloedige genomen
uit bloedrode aarde (naardense bijbel) een rood
schilderij..vlammend cadmium rood en oranje
.gloedvolle kleuren voor de zesde dag!
de mens als kroon op de schepping en z’n handen
vol aanbidding opgeheven naar z’n Schepper !
de dieren erbij, de olifant, de rinocheros,de wisent,
en de snelle ree,ook weer in de kleuren van de aarde.
De mens met de leeuw en het lam in een harmonie
zoals God het bedoelde. Mens en dier die gelukkig
mogen zijn in een harmonie zoals God het bedoelde
Een wereld van schoonheid en louter geluk......

036 HR Dag 6001
037 HR Dag 7001
Dag 7

de rustdag

voltooid worden de hemelen en de aarde!
Hij houdt sabbath op die dag en zegent en
heiligt die..wit als achtergrond ,in tegenstelling
met het zwart van het eerste schilderij. rechts
de kleuren van alle schilderijen: de kleuren van
de regenboog als teken van Gods trouw
de gloed van de opkomende zon , en daarin de witte duif...
de witte duif die op Jezus neerdaalde toen
Hij gedoopt werd in de Jordaan
Onderin het schilderij ziet U de sporen van water
veroorzaakt door water meegenomen uit Israel,
uit de rivier De Jordaan

de witte duif uit het oerbegin, Gods geest
zweefde op het water.....
God schept alles door Zijn Geest
Het is die Geest die zweeft boven alles wat
Hij schiep, en ziet dat het zeer goed is......

Het ruime hemelrond,
verteld met blijde mond’
Gods eer en heerlijkheid
Het heldre lucht en zwerk,
verkondigen Zijn werk
]en prijzen Zijn beleid....

alles wat adem heeft, love den Here !

037 HR Dag 7001
next arrow
previous arrow
Shadow