Menu Sluiten

In Verwondering

Een serie van negen schilderijen over Jezus

 

059 HR aangepast vierkant MCDB001

Jesaja 7:14
woorden uit het oude testament:

Zijn naam zal zijn : Immanuel” “God zij met ons”
de nog ongeboren Jezus komt het licht brengen
in een duistere wereld
de duif erboven als de overschaduwing van de
Heilige Geest
En Jozef en Maria op weg naar Bethlehem.....
onderaan in het hebreeuws “Immanuel”

059 HR aangepast vierkant MCDB001
021 HR001

Lucas 2:7
de geboorte van Jezus

en zij baarde haar eerstgeboren Zoon...
waar Jezus is is het licht ! Er boven de
ster uit openbaringen 22: 16: de stralende
morgenster!
Hij verlicht niet alleen de stal ,
maar ook de stad New York..
symbool voor de wereld van vandaag.
Hij verlicht ook die stad. Je kunt op
weg gaan.. via de heuvels van Golgotha ,
naar de wijdopen staande deur van
de stal , waar Jezus is...
Neem de stap en kom binnen!
Stille nacht, Heilige nacht....

021 HR001
044 HR001

De doop van Jezus in de Jordaan...

En zie: Deze is mijn Zoon,
Mijn Geliefde, in de welke
ik een welbehagen heb...

044 HR001
051 HR001

Johannes 19:17

Hij droeg zelf het kruis naar de
zogeheten schedelplaats, in
het Hebreeuws”Golgotha”....
ergens gloort nog het licht ,
maar langzaam wordt het donker......

051 HR001
042 HR001

Mattheus 27:45
de kruisiging

Van twaalf tot drie uur hing er
een dichte duisternis over het hele land.
En Jezus riep met grote stem: Eli Eli ,
lama sabachtani
Mijn God, Mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten?
Om Jezus heen heb ik een koninklijk
blauw geschilderd... Koninklijk kleuren ,
want Hij is waarlijk de KONING !

042 HR001
041 HR001

De Opstanding

en dan zien ze daar die engel,
zijn kleding wit als sneeuw,
die tot hen spreekt en zegt:
Zijt niet zo verbaasd!
Ge zoekt Jezus ,de nazarener,
die gekruisigt is?
Hij is opgewekt ,Hij is hier niet....
en vanuit het graf schijnt een
helder licht hen tegemoet......

041 HR001
043 HR001

Lucas 24:50

Toen nam Jezus hen mee naar Bethanie.
Hij hief Zijn handen op en zegende hen.
Terwijl Hij dat deed werd Hij opgenomen in
de hemel op de achtergrond de aardbol en
Jezus met Zijn handen zegenen ,
verdwijnt in de wolken.......

043 HR001
040 HR001

Handelingen 2:1

Pinksteren !

een oranje ,vurig schilderij !

uit de handen van God een
gouden schaal , en uit die
schaal de uitstorting van
de Heilige Geest
Vuur wat neerdaalt op de dicipelen.......

040 HR001
046 HR001

De wederkomst
Mattheus 24:30
Marcus 13-24,24

rechts: de zon zal verduisterd worden,
en sterren zullen van de hemel vallen
het geschal van zee en golven.. .
links marcus 13 :7 : oorlogen en
geruchten van oorlogen, brandende steden.....
Maar dan zullen ze zien: de Mensen zoon,
komend in een wolk met grote kracht
en heerlijkheid....

eens als de bazuinen klinken,
uit de hoogte links en rechts.......
duizend stemmen ons omringen,
Ja en Amen wordt gezegd.........

046 HR001
next arrow
previous arrow
Shadow