In Verwondering

Een serie van negen schilderijen over Jezus

 • Jesaja 7:14  woorden uit het oude testament:
  Jesaja 7:14 woorden uit het oude testament:
  Zijn naam zal zijn : Immanuel” “God zij met ons” de nog ongeboren Jezus komt het licht brengen in een duistere wereld de duif erboven als de overschaduwing van de Heilige Geest En Jozef en Maria op weg naar Bethlehem..... onderaan in het hebreeuws “Immanuel”
 • Lucas 2:7 de geboorte van Jezus
  Lucas 2:7 de geboorte van Jezus
  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon... waar Jezus is is het licht ! Er boven de ster uit openbaringen 22: 16: de stralende morgenster! Hij verlicht niet alleen de stal , maar ook de stad New York..symbool voor de wereld van vandaag. Hij verlicht ook die stad. Je kunt op weg gaan.. via de heuvels van Golgotha , naar de wijdopen staande deur van de stal , waar Jezus is... Neem de stap en kom binnen! Stille nacht, Heilige nacht....
 • De doop van Jezus in de Jordaan...
  De doop van Jezus in de Jordaan...
  En zie: Deze is mijn Zoon, Mijn Geliefde, in de welke ik een welbehagen heb...
 • Johannes 19:17
  Johannes 19:17
  Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws”Golgotha”.... ergens gloort nog het licht , maar langzaam wordt het donker......
 • Mattheus 27:45 de kruisiging
  Mattheus 27:45 de kruisiging
  Van twaalf tot drie uur hing er een dichte duisternis over het hele land. En Jezus riep met grote stem: Eli Eli , lama sabachtani Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Om Jezus heen heb ik een koninklijk blauw geschilderd... Koninklijk kleuren , want Hij is waarlijk de KONING !
 • De Opstanding
  De Opstanding
  en dan zien ze daar die engel, zijn kleding wit als sneeuw, die tot hen spreekt en zegt: Zijt niet zo verbaasd! Ge zoekt Jezus ,de nazarener, die gekruisigt is? Hij is opgewekt ,Hij is hier niet....en vanuit het graf schijnt een helder licht hen tegemoet......
 • Lucas 24:50
  Lucas 24:50
  Toen nam Jezus hen mee naar Bethanie. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed werd Hij opgenomen in de hemel op de achtergrond de aardbol en Jezus met Zijn handen zegenen , verdwijnt in de wolken.......
 • Handelingen 2:1
  Handelingen 2:1
  Pinksteren ! een oranje ,vurig schilderij ! uit de handen van God een gouden schaal , en uit die schaal de uitstorting van de Heilige Geest Vuur wat neerdaalt op de dicipelen.......
 • De wederkomst  Mattheus 24:30   Marcus 13-24,24
  De wederkomst Mattheus 24:30 Marcus 13-24,24
  rechts: de zon zal verduisterd worden, en sterren zullen van de hemel vallen het geschal van zee en golven.. .links marcus 13 :7 : oorlogen en geruchten van oorlogen, brandende steden..... Maar dan zullen ze zien: de Mensen zoon, komend in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.... eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts....... duizend stemmen ons omringen, Ja en Amen wordt gezegd.........