Galerie

In een prachtig monumentaal pand in het hartje van historisch Dokkum is de galerie van Jan Kooistra gevestigd.

Hier hangen diverse werken van Jan in een steeds wisselende samenstelling.

Jan en zijn vrouw Aukje zullen u hier van harte te woord staan om tekst en uitleg te geven bij de diverse schilderijen.

Tevens kunt u in de winkel kaarten, boeken en reproducties verkrijgen van het werk van Jan Kooistra.

De Galerie is geopend op vrijdag en zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur.

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken om langs te komen.

Bel dan gerust: 06 – 5390 2008 • Galerie Jan Kooistra Diepswal 3 Dokkum
  Galerie Jan Kooistra Diepswal 3 Dokkum

De Schepping

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
de aarde was woest en leeg en duisternis was op de oervloed
en de Geest van God zweefde op het water
Dan zegt God:”er zij licht………

 • de Geest van God zweeft op het water en God zegt: Er zij licht !
  de Geest van God zweeft op het water en God zegt: Er zij licht !
  In dit schilderij gebruikte ik zand: Zand van Friesche oorsprong en zand uit Nieuw Zeeland....het zwart verdwijnt en keert nooit meer terug.... tís avond geweest en morgen geweest, de eerste dag...
 • Dan zegt God: kome er een gewelf in het water
  Dan zegt God: kome er een gewelf in het water
  God maakt niet iets nieuws, maar deelt iets in tweeen. In het hebreews is scheppen en scheiden het zelfde woord. God heeft de dampkring ingericht. Het uitspansel met scheiding tussen de onderste en de bovenste wateren. en door de wolken schijnt het Goddelijke licht....
 • de derde dag
  de derde dag
  Op die dag scheid God het droge en de wateren. Er ontstaan rivieren, beken, meren en zeeen.stukken land komen tevoorschijn en God schept gras en vruchtbare bomen. het eerst groen op aarde ! vanaf de aarde kijk je naar een nu groene aardbol. Vooraan de varens,de braamstruiken en duizenden stippeltjes die het zaad verbeelden.... en door de bomen schijnt het Goddelijke licht !
 • God schiep de Zon, de maan en de sterren...
  God schiep de Zon, de maan en de sterren...
  vanuit de kleuren van het heelal wordt de zon geboren, de maan links boven en de duizenden stippels zijn de miljoenen manen, sterren en planeten.... Nu gaat het niet over de aarde maar over het heelal. ik wilde iets in dit schilderij uit de ruimte gaan gebruiken. Ik heb er chondriet ingestrooid.... een soort meteoriet.. zo vanuit de ruimte op aarde gevallen.. onder in het schilderij kun je het zien....
 • de vissen en de vogels
  de vissen en de vogels
  De wereld is prachtig geworden ! Alles is gereed om mens en dier een plek te geven ! Want wat is het stil op aarde... er is nog geen vogel die zingt en in de wateren is geen leven.... tot God de vogels en de vissen schiep op de vijfde dag! Het “gewremel “in de zee ! Vogels die vanuit een Goddelijk licht naar de aarde gaan, die nu blauw kleurt als symbool voor lucht en water. en zo klinkt door de wereld voor het eerst een koor van vogelgezang en leeft de zee ! en zo zal de volgende morgen bij het opkomen van de zon voor het eerst een merel een loflied zingen voor zijn Schepper !
 • de mens en de landdieren
  de mens en de landdieren
  God schiep de mens: een roodbloedige genomen uit bloedrode aarde (naardense bijbel)een rood schilderij..vlammend cadmium rood en oranje .gloedvolle kleuren voor de zesde dag! de mens als kroon op de schepping en z’n handen vol aanbidding opgeheven naar z’n Schepper ! de dieren erbij, de olifant, de rinocheros,de wisent, en de snelle ree,ook weer in de kleuren van de aarde. De mens met de leeuw en het lam in een harmonie zoals God het bedoelde. Mens en dier die gelukkig mogen zijn in een harmonie zoals God het bedoelde Een wereld van schoonheid en louter geluk......
 • de rustdag
  de rustdag
  voltooid worden de hemelen en de aarde! Hij houdt sabbath op die dag en zegent en heiligt die.. wit als achtergrond ,in tegenstelling met het zwart van het eerste schilderij. rechts de kleuren van alle schilderijen: de kleuren van de regenboog als teken van Gods trouw de gloed van de opkomende zon , en daarin de witte duif... de witte duif die op Jezus neerdaalde toen Hij gedoopt werd in de Jordaan Onderin het schilderij ziet U de sporen van water ,veroorzaakt door water meegenomen uit Israel, uit de rivier De Jordaan de witte duif uit het oerbegin, Gods geest zweefde op het water..... God schept alles door Zijn Geest Het is die Geest die zweeft boven alles wat Hij schiep, en ziet dat het zeer goed is...... Het ruime hemelrond, verteld met blijde mond’ Gods eer en heerlijkheid Het heldre lucht en zwerk, verkondigen Zijn werk ]en prijzen Zijn beleid.... alles wat adem heeft, love den Here !

In Verwondering

een serie van negen schilderijen over Jezus

 

 • Jesaja 7:14  woorden uit het oude testament:
  Jesaja 7:14 woorden uit het oude testament:
  Zijn naam zal zijn : Immanuel” “God zij met ons” de nog ongeboren Jezus komt het licht brengen in een duistere wereld de duif erboven als de overschaduwing van de Heilige Geest En Jozef en Maria op weg naar Bethlehem..... onderaan in het hebreeuws “Immanuel”
 • Lucas 2:7 de geboorte van Jezus
  Lucas 2:7 de geboorte van Jezus
  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon... waar Jezus is is het licht ! Er boven de ster uit openbaringen 22: 16: de stralende morgenster! Hij verlicht niet alleen de stal , maar ook de stad New York..symbool voor de wereld van vandaag. Hij verlicht ook die stad. Je kunt op weg gaan.. via de heuvels van Golgotha , naar de wijdopen staande deur van de stal , waar Jezus is... Neem de stap en kom binnen! Stille nacht, Heilige nacht....
 • De doop van Jezus in de Jordaan...
  De doop van Jezus in de Jordaan...
  En zie: Deze is mijn Zoon, Mijn Geliefde, in de welke ik een welbehagen heb...
 • Johannes 19:17
  Johannes 19:17
  Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws”Golgotha”.... ergens gloort nog het licht , maar langzaam wordt het donker......
 • Mattheus 27:45 de kruisiging
  Mattheus 27:45 de kruisiging
  Van twaalf tot drie uur hing er een dichte duisternis over het hele land. En Jezus riep met grote stem: Eli Eli , lama sabachtani Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Om Jezus heen heb ik een koninklijk blauw geschilderd... Koninklijk kleuren , want Hij is waarlijk de KONING !
 • De Opstanding
  De Opstanding
  en dan zien ze daar die engel, zijn kleding wit als sneeuw, die tot hen spreekt en zegt: Zijt niet zo verbaasd! Ge zoekt Jezus ,de nazarener, die gekruisigt is? Hij is opgewekt ,Hij is hier niet....en vanuit het graf schijnt een helder licht hen tegemoet......
 • Lucas 24:50
  Lucas 24:50
  Toen nam Jezus hen mee naar Bethanie. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed werd Hij opgenomen in de hemel op de achtergrond de aardbol en Jezus met Zijn handen zegenen , verdwijnt in de wolken.......
 • Handelingen 2:1
  Handelingen 2:1
  Pinksteren ! een oranje ,vurig schilderij ! uit de handen van God een gouden schaal , en uit die schaal de uitstorting van de Heilige Geest Vuur wat neerdaalt op de dicipelen.......
 • De wederkomst  Mattheus 24:30   Marcus 13-24,24
  De wederkomst Mattheus 24:30 Marcus 13-24,24
  rechts: de zon zal verduisterd worden, en sterren zullen van de hemel vallen het geschal van zee en golven.. .links marcus 13 :7 : oorlogen en geruchten van oorlogen, brandende steden..... Maar dan zullen ze zien: de Mensen zoon, komend in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.... eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts....... duizend stemmen ons omringen, Ja en Amen wordt gezegd.........