Menu Sluiten

Schilderijen over woorden uit de Psalmen

0
Psalm 1: 2

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vette grond geplant bij ene stroom,
En op zijn tijd met vruchten is beladen
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed
Het gaat hem wel,t gelukt hem wat hij doet

0
0
Psalm 42:1

hijgend hert der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar t genot,
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God

0
0
Psalm 91:1

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen

0
0
Psalm 103:8

Gelijk het gras is ons kortstondig leven
Gelijk een bloem die op het veld verheven
Wel sierlijk pronkt,maar kracht’loos is en teer
Wanneer de wind zich over t land laat horen
Dan knakt haar steel,haar schoonheid gaat verloren,
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer

0
0
Psalm 121:1

K sla d ogen naar t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht
Mijn hulp is van de Heer alleen
Die hemel zee en aarde
Eerst schiep en sinds bewaarde

0
next arrow
previous arrow
Shadow